คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำนวัตกรรมตรวจ-ส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำนวัตกรรมตรวจ-ส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกลแห่งแรกในประเทศ

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-03-04 09:52:31 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 182 คน


   เครื่องตรวจและส่งข้อมูลคนไข้ระยะไกล เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำมาใช้ในการตรวจและส่งข้อมูลทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี และapplication เพื่อช่วยติดตามอาการกลุ่มคนไข้ที่ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดมาตรวจอาการกับแพทย์ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจจะสามารถตรวจติดตามอาการคนไข้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสามารถไปตรวจกับแพทย์ยังโรงพยาบาลจังหวัดของท่านที่อยู่ในเครือข่าย โดยแพทย์จะใช้รีโมทควบคุมอ่านสัญญาณจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในตัวคนไข้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆจะปรากฏบนหน้าจอ tablet PC ที่เครื่องศูนย์กลางข้อมูลที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทำให้แพทย์สามารถตรวจติดตามการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนมาตรวจจริงที่โรงพยาบาล
     ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เปิดเผยว่าได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นแห่งแรกในประเทศ โดยนำร่องไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 8 จังหวัดก่อน และในอนาคตอันใกล้จะครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเทคโนโลโลยี remote monitoring มาใช้การตรวจติดตามอาการผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการเดินทางมาโรงพยาบาลข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลได้กว่า 50% ในช่วงของการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 อีกด้วย