คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วม บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ มอบ 1 ลบ. ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-19

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วม บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ มอบ 1 ลบ. ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย โควิด-19

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-07-08 15:35:50 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 37 คน


     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคในโครงการส่งต่อความห่วงใย โดยมูลนิธิเสนาะ อูนากูล และบริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด   ในการนี้มี  คุณสุนทร ไกรตระกูล ประธานบริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอเคครัาฟท์ จำกัด  ร่วมเป็นตัวแทนผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการส่งต่อความห่วงใย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วย ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รวบรวมเงินจากหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล, บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด , ม.ล. จิราธร จิรประวัติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ช่วยกันบริจาคผ่านการซื้อผ้าเช็ดมือ AVA™ Anti-Viral Allergy Free ที่มีลวดลายสวยงาม ผลงานการออกแบบของศิลปีนกิตติมศักดิ์ ม.ล. จิราธร จิรประวัติ (ครูโต) โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด 1,000,000 บาท ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุนวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       พิธีการเริ่มจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานมูลนิธิเสนาะ อูนากูล กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการผ่านทาง  Zoom ว่า ดร.เสนาะ อูนากูล เป็นผู้ที่มีความห่วงใยสังคม ทำงานให้สังคมมาโดยตลอด ซึ่งท่านได้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อส่งต่อความห่วงใยของท่านให้พวกเราได้ดูแลสังคมต่อไป ประกอบกับท่านมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 กอปรกับทราบว่าบริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด มีความสามารถสูงในเทคโนโลยีด้านการผลิตสิ่งทอ จึงทำโครงการนี้กับ บริษัท และ ม.ล. จิราธร จิรประวัติ (ครูโต) เพื่อนำเงินบริจาคไปใช้สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กล่าวขอบคุณ และยินดีที่เกิดการร่วมมือ การสนับสนุน จากหลายภาคส่วน จนเกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ “ขอขอบคุณมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ การที่มูลนิธิ และ บริษัทได้แสดงเจตจำนงที่จะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น ในรูปของเงินบริจาค หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ได้สร้างความขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในภาวะปัจจุบันพวกเขาอยู่ท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า ดีใจแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทางมูลนิธิและทางบริษัทได้เห็นความสำคัญ”

“ตอนนี้ โควิด-19 ทำให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน และ การทำงานของบุคลากรที่จะต้องดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นเมื่อมีนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งประชาชนและผู้ให้บริการ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ ซึ่งเชื่อว่านวัตกรรมของ AVA™ Anti-Viral Allergy Free  จะสามารถใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ การระบาดหลังจาก Covid-19 ด้วยเช่นกัน”

         คุณสุนทร ไกรตระกูล ประธานบริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการผลิตผ้าเช็ดมือ AVA™ ในโครงการ “ส่งต่อความห่วงใย” ว่า  การจำหน่ายผ้าเช็ดมือ AVA™ ถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถึงผู้บริจาค เนื่องจากผ้าเช็ดมือ AVA™ สามารถปกป้อง และ ป้องกันเชื้อไวรัสได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ คุณลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น ทางการแพทย์ ธุรกิจร้านอาหาร งานบริการ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูโต ร่วมออกแบบผ้าเช็ดมือทั้ง 4 ดีไซน์ อย่างสวยงาม โดยท่านได้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ

“ก่อนหน้านี้ เราได้ส่งมอบห้อง “ละมุนใจ ไกลโควิด” ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้เราได้รวบรวมเงินรายได้ทั้งหมดจากโครงการ “ส่งต่อความห่วงใย” ด้วยการจำหน่ายผ้าเช็ดมือ AVA™ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ล้านบาท มอบให้กับกองทุนวันศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ เรายังได้นำถุงมือ AVA™ ส่งมอบให้กับทางสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าด่านสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ไทย การดำเนินการทั้งหมดเกิดจากความห่วงใยที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ และต้องการส่งแรงหนุนในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ โควิด-19 ไปด้วยกัน”