คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี มข.รับมอบเงินจากอธิบดีอัยการภาค 4 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มข.รับมอบเงินจากอธิบดีอัยการภาค 4 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-07-13 11:10:22 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 40 คน


 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ท่านอธิบดีอัยการภาค 4 นายชวลิต วงษานรเศรษฐ์ มอบหมายให้ พันตำรวจตรีสันติ มุริจันทร์  อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการ พร้อมด้วยนางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤ ษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น