คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้บริการ โรงอาหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย หน่วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบประ

ขอแสดงความยินดี นศพ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแก่

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้ร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ

วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย โดย ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์และศูนย์กลางบริการสุข

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมยินดี รศ.สุพินดา คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม

คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

คณะแพทยศาสตร์ร่วมยินดีนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำเนินกิจการร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำเนินกิจการร้านค้า

 • admin
 • 2020-09-16 12:54:56
 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร ที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563

  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 6 ตำแหน่ง

  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ให้สัญญา (แพทย์ใช้ทุน) ประจำปี 2564
  - จำ

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

   

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ

  รศ.น

  หน่วยงาน-ฝ่ายวางแผน

  ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ

  หน่วยงาน-ฝ่ายบริหาร

  ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

  ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

 • admin
 • 2020-04-24 16:07:59
 • สถานการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ COVID-19

        แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

 • admin
 • 2020-03-24 15:50:06
 • รายงานสถานการณ์ COVID -19ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

  รายงานสถานการณ์ COVID -19 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ วันที่3 มีนาคม 2563 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์