คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน-ฝ่ายวางแผน

ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน-ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

 • admin
 • 2020-04-24 16:07:59
 • สถานการณ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ COVID-19

        แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

 • admin
 • 2020-03-24 15:50:06
 • รายงานสถานการณ์ COVID -19ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

  รายงานสถานการณ์ COVID -19 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ วันที่3 มีนาคม 2563 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์