คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม

บุคลากร

สัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

การบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี

 

การเงิน

งานพัสดุ

ระบบงานสารบรรณ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

งานนโยบายและแผน

งานซ่อมบำรุง

งานวิเทศสัมพันธ์

การเดินทางไปต่างประเทศ

Application Form

  • Elective Register (Foreigner) : Undergrad (DOC) (PDF)
    • Elective Register (Foreigner) : Postgrad (DOC) (PDF)
    • Elective Register (Foreigner) : Want Host Family (DOC) (PDF)
  • Thai Elective (Thai Only)
    • ใบสมัคร นักศึกษาไทยไป Elective ต่างประเทศ (DOC) (PDF)

ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

 


อัพเดทล่าสุด | 2020-06-15 15:29:35