คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

ผู้ขอใช้ ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ติดต่อกลับ
ชื่อเรื่อง
ไฟล์แนบ
รายละเอียด

สื่อที่ใช้เป็นช่องทาง

ป้ายโฆษณา
ถ่ายภาพทำข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
เชิญสื่อมวลชน
ประกาศเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
Facebook , Line Group