Skip to content

กฐินสามัคคี 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยอดศรัทธารวม 1.4 ล้านบาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อสบทบสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล   ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยวัน  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยในเวลา  18.30 น.( 29 ตุลาคม 2565 ) ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา ต่อมา 07.30 น.( 30 ตุลาคม 2565 ) มีพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  หลังจากนั้น รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร และพุทธศาสนิกชน กัลยาณมิตร ผู้มีจิตกุศล ร่วมใจทำพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี และถวายปัจจัยสมทบทุนสร้าง ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าชัยวัน  โดยยอดรวมกฐินสามัคคี 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ได้ถวายปัจจัยทั้งสิ้น  1,403,066.53 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามพันหกสิบหกบาทห้าสิบสามสตางค์ )

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพุธศาสนิกชนทุกท่าน ที่มาร่วมพิธีทำบุญกฐินสามัคคี 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ในครั้งนี้  ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตสยามรัฐสีมา และผลานิสงส์แห่งบุญกุศลกฐินทานในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email