Skip to content

ก้าวสู่ 50 ปี แพทย์ มข. เจ้าภาพ UHosNet ครั้งที่ 77

    รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 77
     ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email