Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเอาใจเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567  เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานหน้าห้องบรรยาย ข้างห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ ได้เน้นให้ความสำคัญของสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การบริจาคทาน การทำความดีตามหลักศาสนา และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ได้รับความรู้ในการส่งเสริมสติปัญญา ความรู้ และความคิด ซึ่งจัดให้สอดคล้องกับคำขวัญของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

โดย รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์  คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน มีการแสดงโชว์จากโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ ณ ซุ้มต่างๆ ของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ อาทิ  การสาธิตการแสดงโรยตัว การสาธิตการแสดงหุ่นจำลอง การแสดงรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ นิทรรศการปรสิตและหนอนพยาธิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกมแจกของขวัญมากมาย

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email