Skip to content

ค่ายอาสาสู่สังคม

นศ.พ  จัดค่ายอาสาสู่สังคม ประจำปี 2565  ณ โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2565     จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สาขา

โดยมีการมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และสื่อสนับสนุนการสอน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ให้กับทางโรงเรียน การประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยให้นักเรียนในโรงเรียนและผู้คนในชุมชน พร้อมการออกหน่วยตรวจโดยแพทย์จากรพ.ศรีนครินทร์ ให้กับประชาชนในชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ ระหว่างผู้ร่วมค่ายและนักเรียนในโรงเรียน

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email