Skip to content

มิน พีชญา นางเอกดัง มอบ 1 ล้าน สร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ

        มิน  พีชญา   วัฒนามนตรี   นางเอกดัง   พร้อมครอบครัววัฒนามนตรี    มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  รศ.นพ.อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมผู้บริหารร่วมรับมอบ  ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์    

        ทั้งนี้ ทาง รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้กล่าวขอบคุณทางครอบอครัว ผู้บริจาคสมทบในครั้งนี้ พร้อมร่วมปรึกษาการร่วมมือในด้านการระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ และพุดคุยถึงวาระ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email