Skip to content

สัมมนาเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1  พร้อมนิทรรศการและรับฟังประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในงานวิจัยคลินิก

ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยระหว่างแพทย์ผู้วิจัยและอาสาสมัครในโครงการวิจัย ทั้งนี้มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการ CASCAP, บริษัท AstraZeneca, บริษัท เซนต์เมด จำกัด, บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล และหน่วยงานวิจัยทางคลินิก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์งานวิจัยคลินิกให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปรับทราบ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email