Skip to content

เปิดกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ฮักกัน Reunion 2023

เมื่อเวลา 16.30 น ( 13 ธ.ค.2565 ) ณ  บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์   รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์  ฮักกัน Reunion  2023  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย  และการสร้างสัมพันธภาพอันดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีภายในองค์กร ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

โดยในพิธีเปิดครั้งนี้มีการแข่งขันแอโรบิค ร่วมด้วยเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงาน โดยเป็นการแข่งขันทั้ง 4 สี พร้อมกัน โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกร่วมให้คะแนน  ซึ่งในปีนี้ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ สีส้ม  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีม่วง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สีฟ้า

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า   ผมขอแสดงความชื่นชมประธานเทคนิคกีฬาแต่ละชนิด  และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน จัดการแข่งขันกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์  ในครั้งนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคนคงได้มีโอกาสได้ออกกำลังกาย  และได้พบปะเพื่อนร่วมงานจากต่างหน่วยงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานร่วมกัน   ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ผมขออวยพรให้บุคลากรทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และร่วมแข่งขันกีฬาในวันนี้ด้วยความสุข สนุกสนาน  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ครับ

ทั้งนี้ ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล   ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ   ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬา   กล่าวว่า การจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ฮักกัน Reunion 2023 นี้  โดยได้จัดสรรหน่วยงานใหม่เข้าสังกัดแต่ละสีซึ่งแบ่งเป็น 4 สี จากหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ประธานสีชมพู
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุ เกษรศิริ ประธานสีม่วง
 3. รองศาสตราจารย์อำนาจ กิจควรดี ประธานสีส้ม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ ประธานสีฟ้า

และในปีนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬารวม 12 ชนิด ได้แก่

 1. ฟุตบอล นายขัตติยะ สมทรัพย์                                 เป็นประธานเทคนิค
 2. เซปักตระกร้อ นายวิศรุต  เชิดชู                               เป็นประธาน
 3. เปตอง นายปฏิภานนท์ ภูมิสวาสดิ์                           เป็นประธาน
 4. แอโรบิค นางไกรวาส แจ้งเสม                                 เป็นประธาน
 5. วอลเล่ย์บอล นายสันติกร ธูปขุนทด                        เป็นประธาน
 6. แบดมินตัน ผศ.ชัช สุมนานนท์                                เป็นประธาน
 7. เทนนิส ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์                          เป็นประธาน
 8. เทเบิลเทนนิส นายภราดา ตติยภัค                          เป็นประธาน
 9. กีฬามหาสนุก นางสายสมร ลีลดาภัทรกุล               เป็นประธาน
 10. E-Sports นายกฤษดา อุปัชฌาย์                             เป็นประธาน
 11. บาสเกตบอล นายปุริมพัฒน์ อุตรพะยอม                เป็นประธาน
 12. การประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ โดย นายสุรสิทธิ์ พลนิกร       เป็นประธาน

ซึ่งทำการแข่งขัน ณ สนามภายในคณะแพทยศาสตร์  และได้รับความอนุเคราะห์จากกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และการสนับสนุนสนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยทำการแข่งขันในช่วงเวลาพักเที่ยง และช่วงเวลาหลังเลิกงาน

การจัดมหกรรมกีฬานี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  และการสร้างสัมพันธภาพอันดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีภายในองค์กร ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email