Skip to content

ไผ่ –เบลล์ 2 ศิลปินกับภาระกิจรับบริจาคเงินสมทบมูลนิธิวันศรีนครินทร์

ไผ่ –เบลล์ 2 ศิลปินรับบริจาคเงินสมทบมูลนิธิวันศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดคอนเสิร์ตการกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากค่ายแกรมมี่โกลด์ ส่งศิลปินใจกุศล ไผ่ พงศธร  และ  เบลล์​ นิภาดา โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกับคาราวานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้มีรายได้น้อยโดยเริ่ม เดินรับบริจาคภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น  และเวลา 18.00 จึงเริ่มกิจกรรม ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจัดมินิคอนเสิร์ต วันศรีนครินทร์ 2565 โดยมีศิลปินไผ่ พงศธร และ เบลล์ นิภาดา สังกัด แกรมมี่ โกลด์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กับภารกิจรับบริจาคเงินสมทบมูลนิธิวันศรีนครินทร์ ได้มาขับกล่อมเสียงเพลง ที่แสนจะไพเราะให้กับพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ ได้ฟังกัน ในการนี้ทางตลาดต้นตาล นำโดย คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์, คุรธนะ ศิริธนชัย และ น.ส.ณิชกานต์ พัฒนพีระเดช ผู้บริหารตลาดต้นตาล มอบทุนสมทบกองทุน เพื่อผู้ป่วยรายได้น้อยของ ร.พ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น เนื่องในวันศรีนครินทร์ จำนวน 100,000 บาท ซึ่งมีรศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ ,นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการฝ่ายรับ โทรศัพท์ บริจาค ,นางวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ และ น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศรีไสยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ในครั้งนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันศรีนครินทร์” เพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “กองทุนวันศรีนครินทร์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทรงพระราชทานเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้เป็นทุนเริ่มแรก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้มีการรณรงค์จัดหาเงินสมทบทุนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ของคณะแพทยศาสตร์ที่มีต่อสังคม จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และกำหนดกองทุนขยายไปถึงการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับกองทุนวันศรีนครินทร์อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและคณะแพทยศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email