Skip to content

50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งต่อบ้านของเราให้เป็นเลิศเพื่อประชาชน

กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน 2565 วันประชุมวิชาการ

กิจกรรมวันที่ 8 กันยายน 2565 วันประชุมวิชาการ

กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2565 วันประชุมวิชาการ

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ปี2563,2564&2565 จำนวน62ท่าน

สำรองโต๊ะ งานคืนสู่เหย้า9 กย 65 

สั่งเสื้อที่ระลึกของสามคมศิษย์เก่า 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email