Skip to content

“50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2023 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย”

โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม“50 years MD KKU: Mom & Kids Day 2023 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

โดย มี ผศ.พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน

และได้รับเกียรติจาก ตัวแทนห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดย เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์ความรักระหว่างแม่ลูก และครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงจัดกิจกรรม “50 years MD KKU: Mom & Kids Day 2023 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

 

• การประกวดหนูน้อยนมแม่ คุณแม่คุณภาพ

• การแสดงจากหนูน้อย MDKKU Day Care

• การแสดง Cover Dance

 

• การเสวนา เรื่อง “คุณแม่ คุณลูก ต้นแบบ” และโครงการคลอดปลอดภัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์

• การออกบูธกิจกรรม ให้ความรู้ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเครือข่าย

 

เพื่อส่งมอบความรู้ การตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย และการเลี้ยงลูกอย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งครอบครัว ภายใต้การแนะนำของแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email