Skip to content

ร่วมร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี  วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โดย มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และยังมีการแสดงดนตรีคลาสสิกโดย รศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา และ อาจารย์นันทน์ณัฎฐ์ ศุภวิบูลย์ อาจารย์พิเศษชมรมออเคสตร้า สมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

พร้อมทั้งนิทรรศการ บอกเล่าถึงประวัติและคุณูประการของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มีต่อปวงชนชาวไทย ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการส่งเสริมการแพทย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้ง การเสวนา “โครงการจัดสร้างอาคารกัลป์ยาณิวัฒนานุสรณ์ และการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552) ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556) และ รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ อายุรแพทย์โรคไต หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินรายการโดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ได้บรรยายถึงที่มาของการจัดตั้งอาคาร กัลป์ยาณิวัฒนา จนมาถึงการขอพระราชทานพระนาม เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นมิ่งขวัญแก่บุคลากร และผู้ป่วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email