Skip to content

เชิญชวนผู้สนใจเข้าดำเนินกิจการร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าดำเนินกิจการร้าน ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทของร้านค้า 

  • ให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภค
  • ให้บริการอาหารสดต่างๆ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หน่วยบริหารจัดการสิทธิประโยชน์  โทร 043 363334 (คุณศิริมา)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email