Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ข้างห้องตรวจกุมารและเวชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ข้างห้องตรวจกุมารและเวชกรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email