Skip to content

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2

ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้สนใจ

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2

“The 2nd Modern Community Health Development 2020”

 

ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565 ที่ https://kku.world/easxz

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email