Skip to content

เปิดลงทะเบียนแล้ว!!งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023"
มาร่วมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านฟีโนมิกส์กับงาน “The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023”
✨ ครั้งแรกของการปฏิรูประบบการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่พร้อมพัฒนางานวิจัยด้านฟีโนมิกส์ ภายในงานท่านจะได้พบกับ
⭐️ ปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
🏆 การแข่งขัน 3-Minute thesis pitching
🏆 การประกวด Poster presentation
🗓 ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📍 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2566
🎓 นักศึกษาทุกระดับและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียน ฟรี !!!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email