Skip to content

KKU ICEM 2023 แข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระดับนานาชาติ

การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 (8th Khon Kaen University International Challenge on Emergency Medicine and related basic sciences 2023: 8th KKU ICEM 2023)   โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

การแข่งขันวิชาการ ปีนี้มาในหัวข้อ Cardiovascular emergency นำทีมโดย รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน อายุรแพทย์สาขาโรคหัวใจ ที่ปรึกษาโครงการ    รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งในการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 95 คน จาก 5 ประเทศเพื่อนบ้าน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น กัมพูชา ภายในงานมีการพบปะของนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ ชมการแสดงจากชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมแพทยศาสตร์บันเทิงศิลป์ การบรรเลงเพลงอันไพเราะจากวง MD KKU Orchestra และการแสดงจากวงสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบกับนิทรรศการผลงานนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์  มีบูธทดลองใช้โปรแกรมระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส (Body Interact) และปิดท้ายด้วยการเล่นเกมส์สันทนาการ     ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2566  หลังจากหายไปนานถึง 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email