Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2566 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 – 13.00 น. รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  และนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และ รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ “ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้ “

           รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นวันศรีนครินทร์วันศรีนครินทร์  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540  โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนขยายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการวิจัยสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนวันศรีนครินทร์  อยู่ในพระราชูปถัมภ์  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนรินทร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล   กิจกรรมเทิดพระเกียรติ    และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ  โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบด้วยพิธี  บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า จัดขึ้นในวันที่ 19  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  และนิทรรศการสุขภาพ  และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

กิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”เมื่อวันที่ 8  มกราคม2566 ที่ผ่านมา  และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT    ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าวครับ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  กล่าวว่า ปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 24,255,002.85 บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ ) ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนครินทร์และ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินการกุศล

ซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ 3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี  “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี”   ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 438-1-123456  สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-4336-3688 และ 0-4336-3130  ทุกวันเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารได้ที่  FB/: กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   FB/: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email