Skip to content

MDKKU Service @ชั้น G Central Plaza Khon Kaen หน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ให้เราได้ใกล้กันมากขึ้น’ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ในห้างเซ็นทรัลฯ

 

เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น หรือ MDKKU Service ศูนย์กลางใจกลางเมืองขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพด้านต่างๆ  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งต่อความสุข ความห่วงใย ให้กับประชาชนผู้มารับบริการในห้างฯ

 

ในส่วนของบริการของ MDKKU Service ได้แก่ รับยาต่อเนื่อง, ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด, ตรวจโรคทั่วไป, ขอใบรับรองแพทย์, เจาะเลือดตรวจสุขภาพเบื้องต้น, รับวัคซีนต่อเนื่อง และการนัดหมาย/เลื่อนนัด-เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าพบแพทย์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลฯ ลดความแออัด ไม่ต้องรอคิวนาน ทั้งในกรณีฉุกเฉินแพทย์หน่วยบริการฯก็สามารถประเมินอาการเบื้องต้นและประสานงานส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดได้

 

MDKKU Service หรือหน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ โดยมีแพทย์ออกตรวจทุกวัน เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ โทร.091-938 7686 หรือ Add LINE ID : @759ngnvd ได้ในวันและเวลาทำการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email