Skip to content

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ (สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบหายใจ) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 7 กันยายน 2564
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00 – 16.00 น.
ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณภิรมย์ยา คุณสุจิกุล คุณจุฑามาศ
ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ 043-363654
Email: postgrad.medkku@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email