Skip to content

ทีมวิจัยพยาธิวิทยาส่งมอบชุดอุปกรณ์ปทุมรักษาเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำแก่โรงพยาบาลราชพฤกษ์

            รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี และทีมนักวิจัยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปส่งมอบชุดอุปกรณ์ “ปทุมรักษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ด้วยนวัตกรรมการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมขนาดใหญ่ที่มี Internet of things (IoT)  มาช่วยในการติดตามการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมอย่างแม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงโอกาสการรักษามากขึ้น โดยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีนายแพทย์ธีรวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้การต้อนรับและรับมอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นที่ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email