Skip to content

SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดคลินิกกุมารเวชกรรม บริการครบในที่เดียว

คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  (SMC) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับโฉมใหม่และย้ายสถานที่ให้บริการที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์  ท่ามกลางบรรยากาศที่สดใส อบอุ่น

รศ.นพ.อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมตัดริบบิ้นเปิดคลินิกกุมารเวชกรรม  ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC)  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมมีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและพยาบาลที่มีประสบการณ์ บริการครบในที่เดียว ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน เติบโต แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีสมวัย

ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู   รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ  กล่าวว่า  คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  (SMC)  เปิดให้บริการ ตรวจรักษาทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ประเมิน วิเคราะห์ รักษาอาการต่างๆ  ให้คำปรึกษาแนวทางป้องกัน และดูแลสุขภาพเด็ก โดยทีมแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญโรคต่างๆที่เกิดในเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิด อาทิ เช่น โรคทารกแรกเกิด โรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจในเด็ก โภชนาการในเด็ก โรคไตเด็ก โรคหัวใจเด็กและการตรวจ Echo โรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิก โรคระบบประสาทและสมองเด็ก โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคระบบต่อมไร้ท่อ ตรวจดูแลโรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเลือด ศัลยกรรมเด็ก และมะเร็งในเด็ก  ตรวจสุขภาพเด็ก ขอใบรับรองแพทย์เด็กต่ำกว่า 18 ปี ทดสอบภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือดและทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด

พร้อมตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก  บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing : ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test – OGTT) / ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency) ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty) / ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามช่วงวัยและวัคซีนเสริม - วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ - วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี - วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม - วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ - วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์ - วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ - วัคซีนโรต้า - วัคซีนอีสุกอีใส คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) เข้าใจหัวใจของความเป็นครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาบุตรหลานของท่านแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพของเด็กที่สมวัย ให้เติบโตอย่างมั่นใจ และมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 043-366 937-8 LINE Official : @408vqfqw

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email