Skip to content

Category: ข่าวนักศึกษา

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต2565

วิธีจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์

MED Mind KKU บริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ SMC เปิดให้บริการแล้ว

การประชุมวิชาการประจำปี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำ ปี 2562

เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ