Skip to content

Category: ข่าวนักศึกษา

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต2565

วิธีจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์

MED Mind KKU บริการให้การปรึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ “ทุกหลักสูตร”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ SMC เปิดให้บริการแล้ว

การประชุมวิชาการประจำปี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำ ปี 2562