Skip to content

ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์

043-348888
043-202000

อีเมล
123 ถนน มิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

ต้องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ หรือข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร